Medlemsinformation - Jourvecka
Klubben har på årsmöte bestämt att klubbmedlemmarna själva ska sköta sysslorna i och omkring klubben eftersom en anställd personal skulle bli alltför kostsam. Detta är en av anledningarna till att klubben har beslutat att det ska finnas hallvärdsgrupper som dels håller ordning i hallen och dels vara funktionärer vid tävlingar. Varje hallvärdsgrupp ansvarar för var sina veckor och var sina tävlingar enligt kalendariet.

Jourbyte ska ske på måndag.

Under jourveckan ansvarar Du och din hallvärdsgrupp för ordning och reda i curlinghallen. Det bör inte vara speciellt betungande om alla i gruppen hjälps åt och om man har en god planering och framförhållning.

Kom ihåg att under din jourvecka är det din hallvärdsgrupp som är ansvarig för att curlinghallen ser fräsch och inbjudande ut.

Storstädning

Storstädning ska göras i veckoslutet dvs innan överlämnande till nästa jourgrupp. Storstädning innebär att golven på både övre plan (även vestibulen) och nedre plan ska dammsugas och vid behov våttorkas. Viktigt att alla toaletterna rengörs noggrant (wc-stol, tvättställ och spegel). Duscharna ska också ses över.

ÅTGÄRDER VARJE DAG

Klubblokalen + omklädningsrum:
- Töm papperskorgar vid behov
- Plocka undan flaskor, muggar och dylikt (Burkar och Petflaskor slängs i Pantamerabehållarna)
- Se till att alla saker står på sin plats
- Vid behov fyll på med toalettpapper, pappershanddukar och tvål (närförråd finns i städutrymmena på nedre respektive övre plan, huvudförråd finns i låst utrymme under trappan)
- Torka av ytor som har blivit nedsmutsade
- Kolla ordningen i pentryt

Ishallen (städning ska skötas av hallvärdsgrupperna):
- Plocka undan skräp
- Töm papperskorgar vid behov
- Se till att skor, glidsulor, kvastar m.m. finns på sina respektive platser
- Vid behov och särskilt inför en tävling dammsug podiet och mattan
Vi finns på Facebook!
Hitta till den nya hallen
Visa större karta
Kontakta kansliet
Kansliet är för närvarande obemannat, vill du komma i kontakt med klubben så skicka mail till kansliet på mailen nedan eller kontakta någon i styrelsen.

Kontaktuppgifter till kansliet:
E-post:
kansli@jonkopingcurling.se
Copyright © 2009-2018 Jönköping CC