Klicka här för att fortsätta till www.jonkopingcurling.se

Uno Ryttegård in memorium

Jönköping Curling Club har sorg!

En av våra äldsta och mest betydelsefulla medlemmar har efter en längre tids sjukdom avlidit och lämnat sin familj och oss i stor sorg och saknad. Uno avled den 3 juni 2019 och blev 86 år.

Uno började sin karriär som curlingspelare i början på 1980-talet då curlingklubben just byggt sin första curlinghall bredvid dåvarande Rosenlundshallen (nu Kinnarps Arena). Med stor entusiasm engagerade sig Uno i klubbens arbete att bygga upp sin verksamhet i sin nya hemvist.
Under många år bidrog Uno med sitt gedigna kunnande och erfarenheter från näringslivet i olika klubbfunktioner. Hans omvittnade lugn och balanserade sätt, kanske danat genom hans utbildning till skogsmästare, var alltid en tillgång då problem skulle lösas. Han var bl.a. vår förste intendent och såg som sådan till att curlinghallen fungerade klanderfritt och att underhållet sköttes på ett professionellt sätt. Senare blev han även ordförande i klubben och sällade sig som sådan till de legendariskas skara.

År 1985 stod föreningen som arrangör ett mycket lyckosamt Världsmästerskap för damer. I den organisation, som bildades för genomförandet, behövdes en kunnig och världsvan person i att hantera logistik och kommunikation för deltagare och åskådare. Uno axlade den manteln med bravur. Han drabbades under tävlingens gång av att piloterna i SAS utlöste en vild strejk, vilket innebar stora hemreseproblem för de c:a 1500 tillresta kanadensare, som kommit hit som åskådare. Med sedvanligt lugn och sans löste Uno alla uppkomna problem för de som blivit drabbade. Ingen inkom med någon form av klagan hos klubben som tävlingsarrangör.

En speciell insats som Uno bidragit med, var att han på 1980-talet startade en sektion i klubben för seniorcurlare. Denna har blivit en stor succé och har bl.a. inneburit att klubben nu har ett 45-tal veterancurlare, som under åren haft stora framgångar inom veterancurlingen bl.a. med två Svenska Mästerskap. Uno var själv med och tog klubbens första.

När curlingklubben åren 2010 till 2012 byggde sin andra curlinghall var Uno revisor i klubben och bidrog med råd och dåd till verksamhetens exceptionella goda ekonomi.

Som curlare var Uno en kunnig och smart skip med massor av luriga lösningar på taktiska och strategiska problem. Han var en av klubbens i särklass mest intresserade tävlingscurlare som gärna satte ihop lag för speciella tävlingar långt utanför våra domäner.
Uno var in i det sista medlem i vår curlingklubb, en förening som han under större delen av sitt vuxna liv omhuldat och värnat.
Medlemmarna och vännerna i Jönköping Curling Club tackar Uno för hans mångåriga och ytterst värdefulla insatser för vår förening och vi kommer hålla hans minne ljust och levande.

Vid pennan
Bo Mattsson
Klicka här för att fortsätta till www.jonkopingcurling.se