Peter Göthberg

IN MEMORIUM

Jönköping Curling Club har sorg!

Vår mångårige klubbmedlem Peter Göthberg har hastigt avlidit, den 26 april innevarande år, i en ålder av 73 år. Han lämnar sin familj, vänner och klubbmedlemmar i stor sorg och saknad.

Peter startade sitt medlemskap i Jönköping Curling Club och sin curlingkarriär i samband med att klubben byggde sin första curlinghall i början på 1980-talet. Som mycket aktiv idrottsperson och ovanligt tävlingsinriktad, deltog Peter med stort intresse i klubbens utveckling och tävlingsverksamhet. Han deltog tidigt i representationsspelet för klubben och var dessutom under många år djupt engagerad i curlingens tekniska utveckling tillsammans med Leif Öhman vad avser is och dess behandling. Som utbildad civilingenjör, med tidigare anställning på SAAB, gav han sig även på, att med tekniska hjälpmedel förbättra möjligheten att rättvist bedöma om stenen vid tävlingsspel blivit korrekt levererad. Den sistnämnda uppgiften löste han genom att utveckla ett stenhandtag som via dioder på handtaget, signalerade om stenen blivit korrekt släppt innan hogglinjen. Detta gjorde han redan 1985 men det tog ända in till 2000-talet som handtag med denna funktion började användas vid varje internationellt mästerskap och är alltså från grunden utvecklat av Peter under den tid han verkat i vår förening.

Då JCC byggde sin nuvarande curlinghall, som invigdes vid säsongstart 2012, var Peter tillsammans med Leif Öhman djupt engagerade i att etablera all teknik i hallen, som kan gynna ett bra och rättvist curlingspel. Detta resulterade i att vi har en av de bästa och mest attraktiva curlinghallarna i världen och därmed blivit utsedd till Svensk Nationalarena i Curling.

Medlemmarna och vännerna i Jönköping Curling Club tackar Peter för hans mångåriga insatser för vår förening och vi kommer att hålla hans minne ljust och levande.

Vid pennan
Bo Mattsson

Följ oss på Facebook!